Terugblik op Jaarstukken 2023 en Afwijkingsrapportage 2024

2024-07-05T11:09:49+00:00

Jaarstukken 2023: Chris Gijzen, namens BBB-NDB, sprak zijn tevredenheid uit over de financiële positie zoals gepresenteerd in de jaarstukken van 2023. Hij prees met name de keuze om het overschot niet in een bestemmingsreserve te plaatsen, maar toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast benadrukte hij het belang van uitgebreide voorzieningen voor de [...]

Terugblik op Jaarstukken 2023 en Afwijkingsrapportage 20242024-07-05T11:09:49+00:00

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB

2023-12-19T10:50:43+00:00

Beek, 12 december 2023 - Afgelopen zondag is oud-raadslid Ben Derks onverwacht overleden op 74-jarige leeftijd. Derks heeft gedurende twee raadsperiodes de belangen van de inwoners van de gemeente Beek behartigd als gemeenteraadslid namens BBB-NDB. Ben Derks, een markant figuur in de Beekse politiek, heeft zich vooral onderscheiden op het gebied van jongerenwerk. Zijn [...]

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB2023-12-19T10:50:43+00:00

Fractie Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek steunt de motie afschaffing van hondenbelasting per 2025

2023-11-14T11:25:10+00:00

Al geruime tijd was de hondenbelasting onderwerp van gesprek binnen de gemeente Beek. Het is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt en dat al jaren boven de markt hing. De fractie van Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek besloten om zich achter de motie voor de afschaffing van de hondenbelasting te scharen. De [...]

Fractie Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek steunt de motie afschaffing van hondenbelasting per 20252023-11-14T11:25:10+00:00

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB

2023-10-24T10:37:15+00:00

Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is verheugd de benoeming van Dennis van Es als de nieuwe fractievoorzitter sinds 2 oktober 2023 aan te kondigen. BBB-NDB heeft zich in de loop der jaren gevestigd als een betrouwbare en stabiele lokale partij, die onvermoeibaar werkt aan het welzijn van de gehele Beekse bevolking. [...]

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB2023-10-24T10:37:15+00:00

Verandering in de Lokale Politiek: Nieuwe Raadsleden en Commissielid Aange-treden”

2023-10-24T10:37:32+00:00

Vanavond bracht een nieuwe wind in de lokale politiek, want Chris Gijzen is officieel beëdigd als raadslid voor BBB-NDB. Deze stap volgt op de benoeming van Marcel Meurkens tot wethouder op maandag 2 oktober. Daarnaast was het een vreugdevolle avond voor Hans Steeman, die zijn rol als commissielid in de Bestuurszakencommissie op zich zal [...]

Verandering in de Lokale Politiek: Nieuwe Raadsleden en Commissielid Aange-treden”2023-10-24T10:37:32+00:00

Behoud van het kunstwerk gemaakt door Beekse kinderen in de Bruiloftsteeg

2023-07-04T08:06:44+00:00

beste mensen, Namens de fractie BBB-NDB heb ik onderstaande brief naar het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd voor het behoudt van het mooie muurschilderij in de Bruiloftsteeg. Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders, Onderwerp: Behoud van het kunstwerk gemaakt door Beekse kinderen in de Bruiloftsteeg   Ik richt mij tot [...]

Behoud van het kunstwerk gemaakt door Beekse kinderen in de Bruiloftsteeg2023-07-04T08:06:44+00:00

Effectieve governancestructuur voor BMV Spaubeek

2023-06-29T11:57:29+00:00

Raadslid Dennis van Es roept tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2023 op tot de ontwikkeling van een effectieve governancestructuur voor BMV Spaubeek. Tijd voor de Mens Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Spaubeek. De BMV, het Hof van Spaubeek, heeft de potentie om de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern Spaubeek te versterken en een [...]

Effectieve governancestructuur voor BMV Spaubeek2023-06-29T11:57:29+00:00

Afscheid Raadsleden BBB-NDB.

2022-04-01T12:06:55+00:00

De vernieuwing lijkt ook bij onze partij BBB-NDB zijn intrede te hebben gedaan, want sinds een aantal maanden hebben we nieuwe, energieke krachten mogen verwelkomen, die inmiddels voor het nodige nieuwe elan binnen onze partij hebben gezorgd. We zijn hier heel blij mee, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat [...]

Afscheid Raadsleden BBB-NDB.2022-04-01T12:06:55+00:00

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.

2021-06-11T07:44:20+00:00

BBB-NDB ziet de Toekomstvisie centrum Beek als een van de puzzelstukjes van de herijking van strategische toekomst visie van Beek. Deze visie is de droom, in dit geval een gedegen samenvatting van de dromen van vele belanghebbende, vertaald naar een startpunt. Daarnaast is het volgens BBB-NDB een vertrekpunt voor verduurzaming van ons stedelijk gebied [...]

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.2021-06-11T07:44:20+00:00
Ga naar de bovenkant