De vernieuwing lijkt ook bij onze partij BBB-NDB zijn intrede te hebben gedaan, want sinds een aantal maanden hebben we nieuwe, energieke krachten mogen verwelkomen, die inmiddels voor het nodige nieuwe elan binnen onze partij hebben gezorgd.
We zijn hier heel blij mee, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat enkele ervaren partijgenoten het politieke speeldveld gaan verlaten. Goeie krachten die veel voor de gemeente hebben betekend.

Danny Hendrikx, die bijna 12 jaren als raadslid heeft gefunctioneerd, waarvan vele jaren als fractievoorzitter, en die de partijkoers altijd op een krachtige en duidelijke manier wist over te brengen, heel sterk op de inhoud, nooit op de persoon, tenzij nodig.
Danny heeft onze partij ├ęcht in de schijnwerpers weten te plaatsen en hij heeft zoals een goeie carnavalsprins betaamt precies 11 jaren & 11 maanden dienst gedaan voor onze mooie gemeente.

Paul Montulet, die ruim 12 jaar als raadslid heeft gefunctioneerd, onze eeuwige GGZ-vertegenwoordiger, die heeft gediend als een soort van ombudsman voor onze partij. Een echte doener, die veel op straat te vinden was en daardoor veel gemeentelijke kwesties in de openbare ruimte heeft weten aan te pakken.

Miranda van Reenen, die ruim 16 jaar als raadslid heeft gefunctioneerd, waarvan vele jaren als commissievoorzitter, en die de dorpspolitiek goed wist te doorgronden. Echt een tacticus, die door haar politiek inzicht veel voor onze partij en voor de gemeente heeft kunnen betekenen.
Danny en Paul hebben vooraf al aangegeven te stoppen als fractie- en raadsleden. Miranda blijft behouden voor onze partij maar komt op grond van de verkiezingsuitslag niet terug in de Raad. Ze heeft wel aangegeven zich te blijven ik inzetten voor het wegwijs maken en inwerken van de nieuwe aanwinsten.

Danny, Paul en Miranda dank jullie wel voor jullie inzet en verdiensten als raadsleden. Voor jou geldt dat natuurlijk ook Miranda, maar we wensen de volledig afscheid nemende Heren Danny en Paul alle goeds voor de toekomst!