De kaderbrief is  van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. “Dit document helpt ons de juiste richting te bepalen en zorgt ervoor dat we de belangen van onze inwoners goed kunnen behartigen,” aldus Dennis van Es.

De kaderbrief geeft waardevolle informatie en nodigt de fractie BBB-NDB uit om hun ideeën en prioriteiten te delen. Dit is essentieel voor het maken van de begroting voor 2025 en de plannen voor de jaren 2026-2028.

Onze financiële toekomst

Vanaf 2026 is er veel onzekerheid over de financiën van onze gemeente. Van Es merkt op: “Ondanks recente maatregelen van de regering blijft deze onzekerheid bestaan.” Het is belangrijk dat de begroting van 2025 klopt, rekening houdend met een eenmalige korting.

Er zijn veel projecten in uitvoering of die binnenkort beginnen. Vanwege deze onzekerheid is het essentieel om goed te kijken naar onze investeringen en of het verstandig is om een richtlijn in te stellen voor de maximale druk op onze financiële middelen.

Bestaanszekerheid, kansengelijkheid en inclusie

De jeugd is onze toekomst, en het is daarom belangrijk dat niemand buiten de boot valt, vooral als het gaat om jeugdzorg. “De kosten voor jeugdzorg stijgen, deels door de open-einderegeling, waarbij de uitgaven afhankelijk zijn van het aantal kinderen en hun zorgbehoefte,” legt van Es uit. In 2025 komt er een belangrijk landelijk advies over deze kosten. Het boekjaar 2023 markeert een nieuwe fase met verantwoording op 10 verschillende kostenplaatsen, wat een meer gerichte budgettering vereist op basis van deze ervaringen. Van Es adviseert: “Als we ondanks alle maatregelen het budget van de jeugdzorg overschrijden, moeten we niet bezuinigen op andere gebieden, maar dit tekort in de totale begroting opnemen.”

Motie: strategische visie maatregelen voor het borgen van bestaanszekerheid

Onze gemeente moet ervoor zorgen dat zowel de jeugdzorg als andere belangrijke sociale gebieden beschermd worden, zonder dat iemand in de kou blijft staan. Van Es komt daarom met een motie voor een strategisch plan om bestaanszekerheid te waarborgen. “Deze motie helpt om de belangen van alle inwoners te beschermen en een stabiele basis voor de toekomst te leggen,” aldus van Es.

De Raad van de Gemeente, in vergadering bijeen op 4 juli Roept het college op om:

  • Een lange termijnprogramma op te stellen waarin bovenstaande ambities in samenhang worden uitgewerkt en stapsgewijs verbeteringen worden gerealiseerd, voor zover deze via gemeentelijk beleid realiseerbaar is.

Deze motie is door de raad unaniem aangenomen