Over basstawebbeheer

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far basstawebbeheer has created 19 blog entries.

Hogere inkomensgrens energietoeslag

2023-03-31T08:17:08+00:00

Meer Beekse huishoudens kunnen geholpen worden met hun energielasten. De inkomensgrens wordt namelijk verhoogd tot 150% van het sociaal minimum. Daar stemde de gemeenteraad in de vergadering van donderdagavond mee in. Gemeente Beek maakt hier €150.000,- voor vrij.De landelijke maatregelen die in 2022 genomen werden, bieden niet voor alle inwoners een oplossing. Voor huishoudens wordt [...]

Hogere inkomensgrens energietoeslag2023-03-31T08:17:08+00:00

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden

2022-04-01T12:16:12+00:00

Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 30 maart in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Namens BBB-NDB: ➡️Hub Schoenmakers ➡️Thijs van Es ➡️Marcel Meurkens ➡️Dennis van Es ☝️De zittende wethouders Hub Schoenmakers en Thijs van Es zijn benoemd tot raadslid en hebben tot de vorming van een nieuwe coalitie en de daaropvolgende [...]

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden2022-04-01T12:16:12+00:00

Afscheid Raadsleden BBB-NDB.

2022-04-01T12:06:55+00:00

De vernieuwing lijkt ook bij onze partij BBB-NDB zijn intrede te hebben gedaan, want sinds een aantal maanden hebben we nieuwe, energieke krachten mogen verwelkomen, die inmiddels voor het nodige nieuwe elan binnen onze partij hebben gezorgd. We zijn hier heel blij mee, maar de andere kant van de medaille is natuurlijk ook dat [...]

Afscheid Raadsleden BBB-NDB.2022-04-01T12:06:55+00:00

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg

2021-08-18T13:06:52+00:00

Partij Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is toegetreden tot Lokaal-Limburg, het provinciale platform van onafhankelijke politiek in Limburg. Met de toetreding neemt het belang van het provinciale platform verder toe. Momenteel is Lokaal-Limburg in 12 van de 31 gemeenten in Limburg vertegenwoordigd, vaak met meer dan een partij. Lijsttrekker voor de komende [...]

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg2021-08-18T13:06:52+00:00

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie

2021-07-27T07:29:54+00:00

"Verkenning unilocatie basisonderwijs (IKC) / BMV Beek i.c.m. woningbouwlocaties veur Baek" overgenomen. Het college is opgeroepen om de haalbaarheid in financiën en locatie van een nieuwe unilocatie voor een Integraal Kindcentrum Beek op korte termijn te onderzoeken en dit te betrekken bij de lopende verkenning BMV Beek. Daarbij de potentie van eventuele vrijkomende maatschappelijke locaties [...]

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie2021-07-27T07:29:54+00:00

Herijking strategische Toekomstvisie Beek

2021-06-11T07:46:33+00:00

Herijking strategische toekomstvisie Beek 2030. BBB-NDB dankt allereerst iedereen die hieraan heeft meegewerkt, waaronder vele inwoners van de gemeente Beek!! Heel mooi is dat dit herijkingstraject door de noodzaak van digitalisering ook nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de samenwerking met onze inwoners. Het zogenaamde Baek-Board lijkt in ieder geval heel toekomstbestendig en BBB-NDB [...]

Herijking strategische Toekomstvisie Beek2021-06-11T07:46:33+00:00

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.

2021-06-11T07:44:20+00:00

BBB-NDB ziet de Toekomstvisie centrum Beek als een van de puzzelstukjes van de herijking van strategische toekomst visie van Beek. Deze visie is de droom, in dit geval een gedegen samenvatting van de dromen van vele belanghebbende, vertaald naar een startpunt. Daarnaast is het volgens BBB-NDB een vertrekpunt voor verduurzaming van ons stedelijk gebied [...]

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.2021-06-11T07:44:20+00:00

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB

2021-04-28T12:27:41+00:00

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. zijn de heer Chris Gijzen (24 jaar) en mevrouw Monika Blanek (30 jaar) benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. De heer Hielke Hoogland (37 jaar) is tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. Chris is geboren en getogen in Beek en volgt momenteel een studie journalistiek [...]

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB2021-04-28T12:27:41+00:00

Veilige schoolroutes kern Beek.

2021-04-28T07:31:35+00:00

De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. de motie veilige schoolroutes ingediend. De fusie van Basisschool Sint Martinus en Basisschool Catherina Labouré per 1 augustus 2021, de daarbij horende verdeling van de leerlingen over de twee verschillende locaties zal gaan leiden tot andere verkeersstromen tijdens twee piekmomenten op werkdagen. Vanuit dit referentiekader [...]

Veilige schoolroutes kern Beek.2021-04-28T07:31:35+00:00
Ga naar de bovenkant