Over basstawebbeheer

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far basstawebbeheer has created 13 blog entries.

Herijking strategische Toekomstvisie Beek

2021-06-11T07:46:33+00:00

Herijking strategische toekomstvisie Beek 2030. BBB-NDB dankt allereerst iedereen die hieraan heeft meegewerkt, waaronder vele inwoners van de gemeente Beek!! Heel mooi is dat dit herijkingstraject door de noodzaak van digitalisering ook nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de samenwerking met onze inwoners. Het zogenaamde Baek-Board lijkt in ieder geval heel toekomstbestendig en BBB-NDB [...]

Herijking strategische Toekomstvisie Beek2021-06-11T07:46:33+00:00

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.

2021-06-11T07:44:20+00:00

BBB-NDB ziet de Toekomstvisie centrum Beek als een van de puzzelstukjes van de herijking van strategische toekomst visie van Beek. Deze visie is de droom, in dit geval een gedegen samenvatting van de dromen van vele belanghebbende, vertaald naar een startpunt. Daarnaast is het volgens BBB-NDB een vertrekpunt voor verduurzaming van ons stedelijk gebied [...]

BBB-NDB stemt in met Toekomstvisie centrum Beek.2021-06-11T07:44:20+00:00

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB

2021-04-28T12:27:41+00:00

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. zijn de heer Chris Gijzen (24 jaar) en mevrouw Monika Blanek (30 jaar) benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. De heer Hielke Hoogland (37 jaar) is tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. Chris is geboren en getogen in Beek en volgt momenteel een studie journalistiek [...]

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB2021-04-28T12:27:41+00:00

Veilige schoolroutes kern Beek.

2021-04-28T07:31:35+00:00

De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. de motie veilige schoolroutes ingediend. De fusie van Basisschool Sint Martinus en Basisschool Catherina Labouré per 1 augustus 2021, de daarbij horende verdeling van de leerlingen over de twee verschillende locaties zal gaan leiden tot andere verkeersstromen tijdens twee piekmomenten op werkdagen. Vanuit dit referentiekader [...]

Veilige schoolroutes kern Beek.2021-04-28T07:31:35+00:00

Hub Schoenmakers gaat voor lijsttrekkerschap BBB-NDB

2021-04-28T07:32:06+00:00

Als het aan Thijs van Es ligt, dan draagt hij het lijsttrekkerschap van BBB-NDB in 2022 over aan Hub Schoenmakers (57), thans wethouder in Beek. Van Es, eveneens wethouder in het Beekse college, was vier keer achtereen lijsttrekker voor BBB-NDB. Thijs van Es ziet in Hub Schoenmakers die inmiddels 20 jaar politiek actief is - [...]

Hub Schoenmakers gaat voor lijsttrekkerschap BBB-NDB2021-04-28T07:32:06+00:00

Unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek

2021-03-01T13:00:18+00:00

25 feb 2021 isde gemeenteraad van Beek unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek. Een amendement (toevoeging aan het raadsbesluit) van BBB-NDB en het CDA, VVD en ook gesteund door SBB gaf richting aan om eerst de bebouwde gebieden, locaties langs de A2 en A76, gebieden van en rondom de [...]

Unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek2021-03-01T13:00:18+00:00

Bespreekstuk gemeenteraad Beek 17-12-2020: Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’

2021-03-01T13:11:22+00:00

Een erbij, Geen eraf. In 2016 is door de ZL-gemeenten de SVWZL vastgesteld met stevige kwantitatieve woningbouwkaders, waaronder het alom bekende 1 erbij 1 eraf, oftewel wil je een woning bouwen, dan moet je er eerst eentje slopen. Medio 2020 heeft een evaluatie van de bewuste Structuurvisie geleerd dat de kwantitatieve kaders ten dele [...]

Bespreekstuk gemeenteraad Beek 17-12-2020: Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’2021-03-01T13:11:22+00:00

Je bent GOUD waard

2021-03-01T13:10:41+00:00

Maar liefst vrijwilligers ontvangen deze week een kleine attentie van Gemeente Beek en PLUS Van Wijnbergen om ze te bedanken voor hun belangeloze inzet voor de Beekse samenleving. Vrijwilligers: ik ben trots op jullie allemaal! PLUS Van Wijnbergen en Partners in Welzijn: Nogmaals bedankt voor het mede mogelijk maken van deze actie. #sameninactie NJOY [...]

Je bent GOUD waard2021-03-01T13:10:41+00:00

Laadpalen Gemeente Beek

2021-03-01T13:11:43+00:00

Er rijden steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Beek laat de komende vier jaar circa 50 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en bezoekers mogen hun mening geven over de verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Ga naar https://bit.ly/2Kzkelw om naar de [...]

Laadpalen Gemeente Beek2021-03-01T13:11:43+00:00
Ga naar de bovenkant