Over basstawebbeheer

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far basstawebbeheer has created 31 blog entries.

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen

2023-12-19T10:51:44+00:00

Actieve betrokkenheid in de realisatie van betaalbare koop- en huurwoningen. Volgens de fractie BBB-NDB moet de gemeente een leidende rol nemen in betaalbare woningen, moet de toegankelijkheid van woningbezit vergroot worden en moeten initiatieven als Tiny houses meer ruimte krijgen. Het college van B&W deelde deze uitgangspunten. Gezien de positieve blik op de Nota Grondbeleid, [...]

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen2023-12-19T10:51:44+00:00

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB

2023-12-19T10:50:43+00:00

Beek, 12 december 2023 - Afgelopen zondag is oud-raadslid Ben Derks onverwacht overleden op 74-jarige leeftijd. Derks heeft gedurende twee raadsperiodes de belangen van de inwoners van de gemeente Beek behartigd als gemeenteraadslid namens BBB-NDB. Ben Derks, een markant figuur in de Beekse politiek, heeft zich vooral onderscheiden op het gebied van jongerenwerk. Zijn [...]

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB2023-12-19T10:50:43+00:00

Fractie Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek steunt de motie afschaffing van hondenbelasting per 2025

2023-11-14T11:25:10+00:00

Al geruime tijd was de hondenbelasting onderwerp van gesprek binnen de gemeente Beek. Het is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt en dat al jaren boven de markt hing. De fractie van Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek besloten om zich achter de motie voor de afschaffing van de hondenbelasting te scharen. De [...]

Fractie Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek steunt de motie afschaffing van hondenbelasting per 20252023-11-14T11:25:10+00:00

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!

2023-11-10T12:20:27+00:00

Vanavond is tijdens de begrotingsvergadering besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2024 niet te verhogen. BBB-NDB had daarbij de wens om de geplande bezuiniging op Burgerkracht en de bezuiniging op subsidies voor verenigingen ook niet door te laten gaan. Dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “Verenigingen en burgerinitiatieven vormen immers het hart en [...]

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!2023-11-10T12:20:27+00:00

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.

2023-10-24T10:38:57+00:00

Tijdens de commissievergadering GGZ van 23 oktober, heeft onze fractie BBB-NDB heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 180.000 euro voor het behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek. De Sint Martinuskerk, een rijksmonument, heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met scheurvorming, schade aan schilderingen en, bovenal, de verzakking en kanteling van [...]

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.2023-10-24T10:38:57+00:00

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB

2023-10-24T10:37:15+00:00

Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is verheugd de benoeming van Dennis van Es als de nieuwe fractievoorzitter sinds 2 oktober 2023 aan te kondigen. BBB-NDB heeft zich in de loop der jaren gevestigd als een betrouwbare en stabiele lokale partij, die onvermoeibaar werkt aan het welzijn van de gehele Beekse bevolking. [...]

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB2023-10-24T10:37:15+00:00

Verandering in de Lokale Politiek: Nieuwe Raadsleden en Commissielid Aange-treden”

2023-10-24T10:37:32+00:00

Vanavond bracht een nieuwe wind in de lokale politiek, want Chris Gijzen is officieel beëdigd als raadslid voor BBB-NDB. Deze stap volgt op de benoeming van Marcel Meurkens tot wethouder op maandag 2 oktober. Daarnaast was het een vreugdevolle avond voor Hans Steeman, die zijn rol als commissielid in de Bestuurszakencommissie op zich zal [...]

Verandering in de Lokale Politiek: Nieuwe Raadsleden en Commissielid Aange-treden”2023-10-24T10:37:32+00:00

Marcel Meurkens benoemd tot wethouder gemeente Beek

2023-10-24T10:33:25+00:00

In een raadszaal gevuld met betrokken burgers en politici, heeft de raad vanavond een unaniem besluit genomen door Marcel Meurkens te benoemen tot de nieuwe wethouder. Het is met groot genoegen dat we Wethouder Marcel Meurkens van harte feliciteren met zijn benoeming en hem veel succes toewensen in zijn nieuwe rol. Deze belangrijke stap [...]

Marcel Meurkens benoemd tot wethouder gemeente Beek2023-10-24T10:33:25+00:00

Thijs van Es, erelid BBB-NDB

2023-10-24T10:32:11+00:00

Bij zijn afscheid als wethouder van de gemeente Beek is Thijs van Es op donderdagavond officieel benoemd tot erelid van BBB-NDB. De benoeming vond plaats tijdens een feestelijke receptie ter ere van zijn jarenlange inzet voor de gemeente en de partij.Thijs van Es heeft gedurende 25 jaar met toewijding en passie de belangen van de [...]

Thijs van Es, erelid BBB-NDB2023-10-24T10:32:11+00:00

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving

2023-07-04T08:06:17+00:00

Beek voor Iedereen, een initiatief van de gemeente Beek dat streeft naar een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Het dagelijks leven biedt tal van activiteiten, zoals werk, onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Voor velen lijken deze activiteiten vanzelfsprekend, maar voor mensen met een (on)zichtbare beperking is dat niet altijd het geval. Beek [...]

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving2023-07-04T08:06:17+00:00
Ga naar de bovenkant