Wethouder

Marcel Meurkens

Wethouder

Portefeuille Sociaal Domein, Welzijn en Cultuur

E-mail: mail je vraag naar marcel.meurkens@gemeentebeek.nl

Taken:    

2e Locoburgemeester
Sociaal domein
Inclusie
Gezondheidszorg
Onderwijs
Arbeidsmarkt
Verenigingen en vrijwilligers
Jeugd- en jongerenbeleid
Kinderopvang
Ouderenbeleid
Bibliotheekwerk
Subsidies
Evenementen
Kunst en cultuur

Wethouder

Heb je een vraag of opmerking voor de wethouder.
E-mail: info@bbb-ndb.nl Telefoon: 0621844851

Gemeenteraadsleden  en commissieleden
BBB-NDB – Fractie BBB-NDB

De gemeenteraadsleden van BBB-NDB zijn gekozen bij de verkiezingen van 2022. Ze zetten zich in om de gemeente Beek duurzaam sociaal en duurzaam leefbaar te maken en om de gemeente Beek duurzaam te organiseren. Heeft u onderwerpen die u onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen, neem dan telefonisch contact met ons op via ons secretariaat of via info@bbb-ndb.nl

Dennis van Es

Fractievoorzitter – Raadslid – Commissie BEZA.
E-mail: mail je vraag naar d.vanes@bbb-ndb.nl

Hub Schoenmakers

Raadslid – Commissie GGZ
E-mail: mail je vraag naar h.schoenmakers@bbb-ndb.nl

Chris Gijzen

Raadslid – Commissie INZA

E-mail: mail je vraag naar c.gijzen@bbb-ndb.nl

Sandy Muijlkens

Raadslid – Commissie INZA

E-mail: mail je vraag naar s.muijlkens@bbb-ndb.nl

Miranda van Reenen

Burgercommissielid – Commissies INZA en BEZA

E-mail: mail je vraag naar m.vanreenen@bbb-ndb.nl

Hielke Hoogland

​Burgercommissielid BEZA
E-mail: stuur je vraag naar Hielke
h.hoogland@bbb-ndb.nl

Matthijs Heil

​Burgercommissielid GGZ
E-mail: stuur je vraag naar Matthijs m.heil@bbb-ndb.nl

Thijs van Es

​Erelid BBB-NDB – Adviseur

​ Bestuur BBB-NDB

Het bestuur zorgt ervoor dat de leden van BBB-NDB hun werk goed kunnen doen.
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en ondersteunt de leden waar nodig. Heb je een vraag aan het bestuur?

E-mail: info@bbb-ndb.nl | Telefoon: 0621844851

Zelf meedoen?
Heb je zin om zelf actief te worden in het bestuur?  Op dit moment zoeken we iemand die het bestuur wil ondersteunen.
Verzorgen van post, informeren van de raads- en commissieleden over binnengekomen vragen en opmerkingen en het volgen van de status ervan.

Aggie Spronkmans

Voorzitter

Maurice Wierikx

Penningmeester

Johan v.d. Schilde

Secretaris

Monika Blanek

Bestuurslid

Hans Steeman

Bestuurslid

Matthijs Heil

Bestuurslid

Bestuur

Heb je een vraag of opmerking voor de bestuursleden.
E-mail: info@bbb-ndb.nl Telefoon: 0630431752