Wethouders

Thijs van Es

Wethouder

Portefeuille Sociaal domein, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn
E-mail: mail je vraag naar t.vanes@bbb-ndb.nl

Taken:    

Loco-burgemeester
Integraal Sociaal Domein
Arbeidsmarktbeleid
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Welzijn
Inclusie
Gezondheidszorg
Jeugd- en jongerenbeleid
Ouderenbeleid
Muziekonderwijs
Bibliotheekwerk
Kinderopvang
Subsidiebeleid
Vrijwilligers en verenigingen

Hub Schoenmakers

Wethouder

Portefeuille Klimaat, Openbare ruimte en Verkeer
E-mail: mail je vraag naar h.schoenmakers@bbb-ndb.nl

Taken

Klimaatbeleid
Coördinatie Omgevingswet
Milieu
Beheer openbare ruimte
Verkeer, bereikbaarheid en mobiliteit
Demografische ontwikkeling
Afvalbeleid
Plattelands- en landschapsontwikkeling

Wethouders

Heb je een vraag of opmerking voor de wethouders.
E-mail: info@bbb-ndb.nl Telefoon: 0621844851

Gemeenteraadsleden BBB-NDB – Fractie BBB-NDB

De gemeenteraadsleden van BBB-NDB zijn gekozen bij de verkiezingen van 2018. Ze zetten zich in om de gemeente Beek duurzaam sociaal en  duurzaam leefbaar te maken en om de gemeente Beek duurzaam te organiseren. Heeft u onderwerpen die u onder de aandacht van de raadsleden wilt brengen, stuur ze een mail, meld het via een wijkcontactpersoon

Marcel Meurkens

Fractievoorzitter BBB-NDB, Gemeenteraadslid, Commissielid Grondgebiedszaken en Inwonerszaken.

E-mail: mail je vraag naar m.meurkens@bbb-ndb.nl

Danny Hendrix

Gemeenteraadslid en voorzitter Commissie Bestuurszaken.
E-mail: mail je vraag naar d.hendrix@bbb-ndb.nl

Paul Montulet

Gemeenteraadslid en Commissielid Grondgebiedszaken.

E-mail: mail je vraag naar p.montulet@bbb-ndb.nl

Dennis van Es

Gemeenteraadslid en Commissielid Bestuurszaken.
E-mail: mail je vraag naar d.vanes@bbb-ndb.nl

Miranda van Reenen

Gemeenteraadslid, Commissielid Bestuurszaken

E-mail: mail je vraag naar m.vanreenen@bbb-ndb.nl

Commissieleden

Rob Wolfs

Commissielid inwonerszaken.

E-mail: stuur je vraag naar Rob

Hielke Hoogland

​Commissie Grond Gebied zaken
E-mail: stuur je vraag naar Hielke

Monika Blanek

Commissie Inwonerszaken​
E-mail: stuur je vraag naar Monika

Chris Gijzen

Commissie Bestuurzaken​
E-mail: stuur je vraag naar Chris

​ Bestuur BBB-NDB

Het bestuur zorgt ervoor dat de leden van BBB-NDB hun werk goed kunnen doen.
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar en ondersteunt de leden waar nodig. Heb je een vraag aan het bestuur?

E-mail: info@bbb-ndb.nl | Telefoon: 0621844851

Zelf meedoen?
Heb je zin om zelf actief te worden in het bestuur?  Op dit moment zoeken we iemand die het bestuur wil ondersteunen.
Verzorgen van post, informeren van de raads- en commissieleden over binnengekomen vragen en opmerkingen en het volgen van de status ervan.

Maurice Wierikx

Voorzitter

Rob Wolfs

Secretaris

Bestuur

Heb je een vraag of opmerking voor de bestuursleden.
E-mail: info@bbb-ndb.nl Telefoon: 0621844851