Op 1 maart 2024 kondigde minister Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het luchtalarmeringssysteem zal worden stopgezet. Tegen het einde van 2025 zal het worden vervangen door NL-Alert. Dit betekent dat mensen in geval van nood een bericht op hun telefoon zullen ontvangen, zoals gemeld door NOS.nl.

Tijdens de vergadering van de Bestuurszaken commissie op 13 maart jl., heeft de fractie BBB-NDB de aandacht van het college van Beek gevestigd op dit belangrijke onderwerp met betrekking tot de veiligheid van de inwoners. Na zorgvuldige overweging van verschillende standpunten en argumenten, dringt de fractie erop aan het luchtalarm te behouden.

Hoewel alternatieve systemen zoals NL-Alert worden voorgesteld, tonen recente rapporten aan dat deze systemen beperkingen hebben in termen van bereik en effectiviteit. Hierdoor bestaat het risico dat een aanzienlijk aantal mensen niet wordt bereikt tijdens noodsituaties. Bovendien blijft het risico van het blokkeren van telefonische waarschuwingen door kwaadwillende hackers een punt van zorg. Het behoud van het luchtalarm is daarom van vitaal belang om de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap te waarborgen.

In het belang van de veiligheid en rekening houdend met risicofactoren zoals de nabijheid van Maastricht Aachen Airport en het Chemelot-terrein, doet Miranda van Reenen namens BBB-NDB een dringend verzoek aan het college van Beek om het luchtalarm te behouden en niet over te gaan tot afschaffing ervan.

Het college van Beek deelt dit perspectief en erkent het belang van het behoud van het luchtalarm als een betrouwbaar waarschuwingssysteem in noodsituaties. Als gemeente moeten we blijven streven naar het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners.

In de afgelopen vijf jaar werd het alarm maar twee keer ingezet bij een noodsituatie, beide keren in Zuid-Limburg: een keer vanwege de overstromingen in 2021 en een keer vanwege giftige stoffen die vrijkwamen op industrieterrein Chemelot in 2019. De voorstanders willen de sirenes achter de hand houden als alternatief voor NL-Alert. (bron: NOS.nl)