Vanavond is tijdens de begrotingsvergadering besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2024 niet te verhogen. BBB-NDB had daarbij de wens om de geplande bezuiniging op Burgerkracht en de bezuiniging op subsidies voor verenigingen ook niet door te laten gaan. Dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “Verenigingen en burgerinitiatieven vormen immers het hart en de ziel van onze gemeente”, aldus fractievoorzitter BBB-NDB Dennis van Es.

“Verenigingen zijn de drijvende kracht achter gemeenschapsbetrokkenheid”, vertelt Van Es tijdens zijn bijdrage in de begrotingsvergadering. Hij vervolgt: “Ze bieden een platform voor mensen om hun interesses en passies te delen, ongeacht leeftijd, achtergrond of overtuigingen. Dit draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en versterkt de lokale identiteit. Onze begroting moet verenigingen ondersteunen door middel van financiële middelen en faciliteiten, zodat zij in staat zijn om hun waardevolle werk voort te zetten en verder te ontwikkelen.”

Burgerinitiatieven vormen een wezenlijk onderdeel van de lokale democratie en zelfbeschikking. Inwoners van Beek hebben ideeën, energie en expertise die ingezet kunnen worden voor het algemeen welzijn. Van Es: “Wij pleiten ervoor dat de gemeente blijft investeren in de ondersteuning en begeleiding van deze initiatieven. Dit bevordert de betrokkenheid van de inwoners en zorgt ervoor dat de gemeente gebruikmaakt van de collectieve kennis en capaciteit van de gemeenschap.”