Tijdens de commissievergadering GGZ van 23 oktober, heeft onze fractie BBB-NDB heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 180.000 euro voor het behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.
De Sint Martinuskerk, een rijksmonument, heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met scheurvorming, schade aan schilderingen en, bovenal, de verzakking en kanteling van de kerktoren. Het behoud van dit culturele erfgoed staat hoog op onze agenda. Daarom zijn er begrotingen gemaakt voor herstelwerkzaamheden en preventieve maatregelen, die in totaal 1,2 miljoen euro bedragen.
Nu is het moment om de handen ineen te slaan. We roepen andere partijen, waaronder de Provincie Limburg, op om hun bijdragen te leveren aan dit belangrijke project. Samen zorgen we ervoor dat ons cultureel erfgoed behouden blijft in de gemeente Beek.
We willen iedereen bedanken voor hun betrokkenheid en steun in deze inspanningen om de Sint Martinuskerk te behouden voor toekomstige generaties.
Foto: Wikipedia