Partij Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is toegetreden tot Lokaal-Limburg, het provinciale platform van onafhankelijke politiek in Limburg. Met de toetreding neemt het belang van het provinciale platform verder toe. Momenteel is Lokaal-Limburg in 12 van de 31 gemeenten in Limburg vertegenwoordigd, vaak met meer dan een partij.

Lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en tevens wethouder Hub Schoenmakers van BBB-NDB spreekt van een belangrijke stap voor zijn lokale partij; “Als een van de grootste partijen in Beek zijn wij al geruime tijd een bestuurderspartij. Wij zien steeds meer in dat samenwerking in de regio en in de provincie van belang is. Niet voor ons als partij, maar voor de inwoners van onze gemeente. Lokaal-Limburg biedt een provinciaal platform zonder dat wij daarvoor onze lokale identiteit hoeven op te geven. Wij leren andere onafhankelijke politici in Limburg kennen en kunnen gebruikmaken van de kennis en kunde van zowel Lokaal-Limburg alsook van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Wij zien toetreding tot Lokaal-Limburg als een wederzijdse versterking en zien uit naar een innige samenwerking in Limburg.”

 

Platform

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Die onafhankelijke gemeentelijke partijen werken in het platform samen, wisselen ideeën en moties uit en leren elkaar beter kennen. Vooral bij zaken die de eigen gemeentegrenzen overschrijden is dat handig. De onafhankelijke politici kennen elkaar waardoor ze elkaar ook beter weten te vinden en leren ook van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Overigens behouden alle partijen hun eigen identiteit en logo. Dat is belangrijk omdat de lokale partijen op hun eigen manier dicht bij de burgers willen staan. Binnen het platform Lokaal-Limburg  geven de lokale politieke partijen hun kiezers gezamenlijk een krachtige stem in Provinciale Staten en in het Waterschap.

Lokaal-Limburg is op haar beurt lid van het landelijke platform van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) die sinds 1999 in de Eerste Kamer vertegenwoordigd is met een eigen Senator. Die Senator is momenteel Ton Raven uit Sittard-Geleen.

Lokaal-Limburg voorzitter Wiel Hoenen is content: “Wij zijn blij met BBB-NDB. Ons platform wordt steeds groter en dat is goed voor de inwoners van Limburg. Want wij vertrouwen op de onafhankelijke politiek. Die is gebaseerd op het nemen van besluiten vanuit de “Kracht van de Regio”. Wij leggen de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Dat noemen wij Regio-politiek”.

BBB-NDB
Al vroeg in het jaar 2005 werden er plannen gesmeed om tot een lijstverbinding te komen tussen Burger Belangen Beek en Nieuwe Democraten Beek. Dit werd uiteindelijk de partij BBB-NDB, een krachtige lokale partij die staat voor de belangen van de burgers van Beek. BBB-NDB is de grootste partij in de Beekse gemeenteraad met vijf zetels. Bovendien levert de partij twee van de vier wethouders te weten Hub Schoenmakers en Thijs van Es.