Raadslid Dennis van Es roept tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2023 op tot de ontwikkeling van een effectieve governancestructuur voor BMV Spaubeek. Tijd voor de Mens Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Spaubeek. De BMV, het Hof van Spaubeek, heeft de potentie om de leefbaarheid en sociale cohesie in de kern Spaubeek te versterken en een centrale rol te in de gemeenschap te vervullen.

 

Het beslispunt van het agendapunt luidt: “Instemmen met de exploitatiebegroting BMV Spaubeek en deze te verwerken in de afwijkingenrapportage 2023”.
BBB-NDB steunt dit beslispunt, maar benadrukt tevens het belang van een effectieve governancestructuur voor de verdere ontwikkeling en exploitatie van de BMV Spaubeek.

De exploitatiebegroting van BMV Spaubeek is nu vastgesteld. Met de financiƫle aspecten op dit moment geregeld, kunnen zowel de gemeente als de gebruikers zich concentreren op het opzetten van een effectieve governancestructuur. Deze structuur zal verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen met betrekking tot de BMV Spaubeek en het waarborgen van een transparante en doeltreffende werking. Een cruciaal aspect van de governancestructuur is inclusiviteit en participatie, waarbij alle belanghebbenden een stem hebben in het besluitvormingsproces. Vertegenwoordigers van verschillende gebruikersgroepen en belanghebbenden zullen zitting nemen in het bestuur of de raad van beheer. Deze governancestructuur zal zich richten op het opstellen van beleidsrichtlijnen en procedures voor het beheer en de verdere exploitatie van de BMV Spaubeek, zoals regels voor het gebruik van faciliteiten, financieel beheer, gebouwonderhoud, communicatie met de gemeenschap en andere relevante aspecten.

BBB-NDB benadrukt dat het implementeren van een effectieve governancestructuur een belangrijke volgende stap is voor de gebruikers van BMV Spaubeek, naast het ontwikkelen van activiteiten en programma’s om de menselijke aspecten te versterken.

Tevens roept raadslid Dennis van Es op om de lessen en inzichten van het totale project BMV Spaubeek vast te leggen en te vertalen op strategisch niveau. Dit op te stellen strategisch raadsbeleidsstuk stelt de organisatie in staat waardevolle inzichten te benutten bij het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van toekomstige projecten. Het document biedt een gestructureerde aanpak om ervaringen en inzichten te benutten en het strategisch beleid voor succesvolle projectuitvoering te versterken.

De wethouder heeft beide punten toegezegd.

 

Foto: Gemeente Beek