Meer Beekse huishoudens kunnen geholpen worden met hun energielasten. De inkomensgrens wordt namelijk verhoogd tot 150% van het sociaal minimum. Daar stemde de gemeenteraad in de vergadering van donderdagavond mee in. Gemeente Beek maakt hier €150.000,- voor vrij.

De landelijke maatregelen die in 2022 genomen werden, bieden niet voor alle inwoners een oplossing. Voor huishoudens wordt het moelijker om hun inkomen en uitgaven in evenwicht te houden. “Door de inzet van bijzondere bijstand kunnen, naast de standaard energietoeslag, huishoudens met een laag inkomen worden ondersteund met maatwerk”, staat in het plan van gemeente Beek.

In dat plan staan huishoudens die geconfronteerd worden met hogere energielasten en daardoor geraakt worden in hun bestaanszekerheid centraal. De wens om de inkomensgrens van 120% naar 150% te verhogen, kwam voort uit een motie van raadslid Sandy Muijlkens van BBB-NDB, mede ondertekend door Progressief Beek. Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

 

Muijlkens: “Allereerst de complimenten voor het College en het ambtelijk apparaat dat zij op deze wijze uitvoering hebben gegeven aan de motie. Met dit plan wordt maatwerk mogelijk voor de inwoners in Beek die de financiële hulp, als gevolg van de stijgende energiekosten, nodig hebben. Dat was ook ons doel met het indienen van de motie. Het is dan ook prachtig dat er financiële dekking hiervoor is gevonden”.

 

Inwoners kunnen hun aanvraag tot en met 30 juni 2023 indienen. Net als in 2022, wordt er een energietoeslag van €1300,- uitgekeerd aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens met een inkomen hoger dan 150% kunnen ook een beroep doen op maatwerk. Daarbij zal wel rekening worden gehouden met draagkracht uit inkomen.