beste mensen,
Namens de fractie BBB-NDB heb ik onderstaande brief naar het College van Burgemeester en Wethouders gestuurd voor het behoudt van het mooie muurschilderij in de Bruiloftsteeg.

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,

Onderwerp: Behoud van het kunstwerk gemaakt door Beekse kinderen in de Bruiloftsteeg

 

Ik richt mij tot u met een dringende oproep met betrekking tot het aanstaande kort geding tussen de Vereniging van Eigenaars van het flatgebouw Markt 22 tot en met 59 en de heer Jules Stijnen, organisator van het festival De Broelof van Burgemeister Janssen. In de aanloop naar dit festival hebben vele kinderen uit Beek met veel plezier en toewijding een fluorescerende muurtekening gemaakt in de Bruiloftsteeg. Sinds het festival, en met name in de periode daarna tot op heden, wordt deze muur veelvuldig bezocht door kinderen en ouders. Zelfs kinderen van buiten onze gemeente komen kijken naar dit bijzondere kunstwerk.

 

Voor onze fractie BBB-NDB heeft dit kunstwerk van de kinderen een grote meerwaarde voor de omgeving en de gemeente Beek. Het heeft de muur een opwaardering gegeven ten opzichte van het verleden, waarin de muur beklad werd en er geen onderhoud, zoals reiniging, plaatsvond naar onze mening.

 

Het kan en mag niet zo zijn dat een juridische uitspraak over wel of geen toestemming aan het begin van dit traject nu zou leiden tot de vernietiging van dit prachtige kunstwerk. Het zou een grote vergissing zijn om het werk van Beekse kinderen teniet te doen en voorbij te gaan aan het belang ervan voor de kinderen uit Beek!

 

Namens onze fractie BBB-NDB, wil ik u dringend oproepen om op zeer korte termijn, bij voorkeur deze week, als hoeders van onze openbare ruimte in Beek, in gesprek te gaan met de betrokken partijen en alle mogelijke inspanningen te verrichten om het kunstwerk van en voor de kinderen te behouden en te voorkomen dat het een speelbal wordt van de belangen van volwassenen.

 

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor onze zorgen en dat u als College van Burgemeester en Wethouders uw verantwoordelijkheid neemt om dit waardevolle kunstwerk te behouden. Het is van groot belang dat u snel handelt om de continuïteit en betekenis van dit kunstwerk voor de kinderen van Beek te waarborgen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hub Schoenmakers
Raadslid
Fractie BBB-NDB