BBB-NDB ziet de Toekomstvisie centrum Beek als een van de puzzelstukjes van de herijking van strategische toekomst visie van Beek. Deze visie is de droom, in dit geval een gedegen samenvatting van de dromen van vele belanghebbende, vertaald naar een startpunt.

Daarnaast is het volgens BBB-NDB een vertrekpunt voor verduurzaming van ons stedelijk gebied en gemeenschappen. Het centrum kan met behulp van innovatie een duurzame omgeving met universele toegang tot een veilige, inclusieve en openbare ruimte, retail en wonen worden.

Om te komen tot een transformatie van het centrum zijn een aantal ingrediƫnten nodig, namelijk visie, belang, plan, middelen en competenties. De Toekomstvisie centrum Beek voorziet hierin en vanuit deze gedachte stemde de fractie BBB-NDB positief in met het raadsvoorstel. Samen vooruit met ons Beekse centrum!