Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn de heer Chris Gijzen (24 jaar) en mevrouw

Monika Blanek (30 jaar) benoemd tot commissielid voor de lokale politieke partij BBB-NDB.

Chris is geboren en getogen in Beek en volgt momenteel zeen studie journalistiek in Tilburg. Verder is Chris werkzaam als militair bij de Nationale Reserve.

In zijn vrije tijd is Chris gitarist bij de Baekerhofkapel  en al vele jaren actief bij het Kindervakantiewerk Beek.  Chris gaat namens BBB-NDB plaatsnemen in de commissie Bestuurszaken

Monika is geboren in Polen en sinds 2010 verhuisd naar Nederland. In Polen was ze reeds politiek actief. Nu is Monika benoemd namens BBB-NDB in de commissie Inwonerszaken.

Monika is als vrijwilligster zeer nauw betrokken bij het WOP de Carmel waar zij samen met andere vrijwilligers de activiteiten coördineert voor bewoners van de Carmelflats.

Het WOP organiseert activiteiten voor jong en oud, veel burendiensten en in de huidige coronatijd worden wekelijks maaltijden bereidt en rondgebracht in de wijk voor mensen die het nu extra moeilijk hebben in deze tijd.

 

BBB-NDB wenst Chris en Monika veel succes in hun nieuwe functie en uitdaging.

Samen Vooruit !!