Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen

2023-12-19T10:51:44+00:00

Actieve betrokkenheid in de realisatie van betaalbare koop- en huurwoningen. Volgens de fractie BBB-NDB moet de gemeente een leidende rol nemen in betaalbare woningen, moet de toegankelijkheid van woningbezit vergroot worden en moeten initiatieven als Tiny houses meer ruimte krijgen. Het college van B&W deelde deze uitgangspunten. Gezien de positieve blik op de Nota Grondbeleid, [...]

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen2023-12-19T10:51:44+00:00

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!

2023-11-10T12:20:27+00:00

Vanavond is tijdens de begrotingsvergadering besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2024 niet te verhogen. BBB-NDB had daarbij de wens om de geplande bezuiniging op Burgerkracht en de bezuiniging op subsidies voor verenigingen ook niet door te laten gaan. Dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “Verenigingen en burgerinitiatieven vormen immers het hart en [...]

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!2023-11-10T12:20:27+00:00

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.

2023-10-24T10:38:57+00:00

Tijdens de commissievergadering GGZ van 23 oktober, heeft onze fractie BBB-NDB heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 180.000 euro voor het behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek. De Sint Martinuskerk, een rijksmonument, heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met scheurvorming, schade aan schilderingen en, bovenal, de verzakking en kanteling van [...]

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.2023-10-24T10:38:57+00:00

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving

2023-07-04T08:06:17+00:00

Beek voor Iedereen, een initiatief van de gemeente Beek dat streeft naar een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Het dagelijks leven biedt tal van activiteiten, zoals werk, onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Voor velen lijken deze activiteiten vanzelfsprekend, maar voor mensen met een (on)zichtbare beperking is dat niet altijd het geval. Beek [...]

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving2023-07-04T08:06:17+00:00

Hogere inkomensgrens energietoeslag

2023-03-31T08:17:08+00:00

Meer Beekse huishoudens kunnen geholpen worden met hun energielasten. De inkomensgrens wordt namelijk verhoogd tot 150% van het sociaal minimum. Daar stemde de gemeenteraad in de vergadering van donderdagavond mee in. Gemeente Beek maakt hier €150.000,- voor vrij.De landelijke maatregelen die in 2022 genomen werden, bieden niet voor alle inwoners een oplossing. Voor huishoudens wordt [...]

Hogere inkomensgrens energietoeslag2023-03-31T08:17:08+00:00

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden

2022-04-01T12:16:12+00:00

Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 30 maart in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Namens BBB-NDB: ➡️Hub Schoenmakers ➡️Thijs van Es ➡️Marcel Meurkens ➡️Dennis van Es ☝️De zittende wethouders Hub Schoenmakers en Thijs van Es zijn benoemd tot raadslid en hebben tot de vorming van een nieuwe coalitie en de daaropvolgende [...]

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden2022-04-01T12:16:12+00:00

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg

2021-08-18T13:06:52+00:00

Partij Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is toegetreden tot Lokaal-Limburg, het provinciale platform van onafhankelijke politiek in Limburg. Met de toetreding neemt het belang van het provinciale platform verder toe. Momenteel is Lokaal-Limburg in 12 van de 31 gemeenten in Limburg vertegenwoordigd, vaak met meer dan een partij. Lijsttrekker voor de komende [...]

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg2021-08-18T13:06:52+00:00

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie

2021-07-27T07:29:54+00:00

"Verkenning unilocatie basisonderwijs (IKC) / BMV Beek i.c.m. woningbouwlocaties veur Baek" overgenomen. Het college is opgeroepen om de haalbaarheid in financiën en locatie van een nieuwe unilocatie voor een Integraal Kindcentrum Beek op korte termijn te onderzoeken en dit te betrekken bij de lopende verkenning BMV Beek. Daarbij de potentie van eventuele vrijkomende maatschappelijke locaties [...]

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie2021-07-27T07:29:54+00:00

Herijking strategische Toekomstvisie Beek

2021-06-11T07:46:33+00:00

Herijking strategische toekomstvisie Beek 2030. BBB-NDB dankt allereerst iedereen die hieraan heeft meegewerkt, waaronder vele inwoners van de gemeente Beek!! Heel mooi is dat dit herijkingstraject door de noodzaak van digitalisering ook nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de samenwerking met onze inwoners. Het zogenaamde Baek-Board lijkt in ieder geval heel toekomstbestendig en BBB-NDB [...]

Herijking strategische Toekomstvisie Beek2021-06-11T07:46:33+00:00

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB

2021-04-28T12:27:41+00:00

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. zijn de heer Chris Gijzen (24 jaar) en mevrouw Monika Blanek (30 jaar) benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. De heer Hielke Hoogland (37 jaar) is tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. Chris is geboren en getogen in Beek en volgt momenteel een studie journalistiek [...]

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB2021-04-28T12:27:41+00:00
Ga naar de bovenkant