Maurice Wierikx: Van Wethouder tot Erelid van BBB-NDB

2024-05-17T10:44:12+00:00

Vroege Jaren en Politieke Loopbaan Maurice Wierikx begon zijn politieke carrière bij Nieuwe Democraten Beek (NDB). In 2002 werd hij voor het eerst wethouder voor NDB, waar hij zich inzette voor diverse gemeentelijke projecten en beleidsmaatregelen gericht op het verbeteren van de leefomgeving en de diensten voor de inwoners van Beek. Fusie en Groei [...]

Maurice Wierikx: Van Wethouder tot Erelid van BBB-NDB2024-05-17T10:44:12+00:00

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Markt (Centrum) Beek

2024-04-25T20:50:53+00:00

In de raadsvergadering van 25 april 2024 stond het voorstel tot het voteren van een voorbereidingskrediet van € 550.000 voor de gebiedsontwikkeling van het centrum centraal. Dit krediet is bedoeld om een gedegen voorbereiding te garanderen voor dit belangrijke Majeure project. Proces en Transparantie De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering haar steun voor het [...]

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Markt (Centrum) Beek2024-04-25T20:50:53+00:00

Luchtalarm moet blijven!

2024-03-25T10:41:44+00:00

Op 1 maart 2024 kondigde minister Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het luchtalarmeringssysteem zal worden stopgezet. Tegen het einde van 2025 zal het worden vervangen door NL-Alert. Dit betekent dat mensen in geval van nood een bericht op hun telefoon zullen ontvangen, zoals gemeld door NOS.nl. Tijdens de vergadering van [...]

Luchtalarm moet blijven!2024-03-25T10:41:44+00:00

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen

2023-12-19T10:51:44+00:00

Actieve betrokkenheid in de realisatie van betaalbare koop- en huurwoningen. Volgens de fractie BBB-NDB moet de gemeente een leidende rol nemen in betaalbare woningen, moet de toegankelijkheid van woningbezit vergroot worden en moeten initiatieven als Tiny houses meer ruimte krijgen. Het college van B&W deelde deze uitgangspunten. Gezien de positieve blik op de Nota Grondbeleid, [...]

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen2023-12-19T10:51:44+00:00

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!

2023-11-10T12:20:27+00:00

Vanavond is tijdens de begrotingsvergadering besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2024 niet te verhogen. BBB-NDB had daarbij de wens om de geplande bezuiniging op Burgerkracht en de bezuiniging op subsidies voor verenigingen ook niet door te laten gaan. Dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “Verenigingen en burgerinitiatieven vormen immers het hart en [...]

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!2023-11-10T12:20:27+00:00

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.

2023-10-24T10:38:57+00:00

Tijdens de commissievergadering GGZ van 23 oktober, heeft onze fractie BBB-NDB heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 180.000 euro voor het behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek. De Sint Martinuskerk, een rijksmonument, heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met scheurvorming, schade aan schilderingen en, bovenal, de verzakking en kanteling van [...]

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.2023-10-24T10:38:57+00:00

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving

2023-07-04T08:06:17+00:00

Beek voor Iedereen, een initiatief van de gemeente Beek dat streeft naar een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking. Het dagelijks leven biedt tal van activiteiten, zoals werk, onderwijs, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding. Voor velen lijken deze activiteiten vanzelfsprekend, maar voor mensen met een (on)zichtbare beperking is dat niet altijd het geval. Beek [...]

BBB NDB ondersteunt Beek voor Iedereen in streven naar inclusieve samenleving2023-07-04T08:06:17+00:00

Hogere inkomensgrens energietoeslag

2023-03-31T08:17:08+00:00

Meer Beekse huishoudens kunnen geholpen worden met hun energielasten. De inkomensgrens wordt namelijk verhoogd tot 150% van het sociaal minimum. Daar stemde de gemeenteraad in de vergadering van donderdagavond mee in. Gemeente Beek maakt hier €150.000,- voor vrij.De landelijke maatregelen die in 2022 genomen werden, bieden niet voor alle inwoners een oplossing. Voor huishoudens wordt [...]

Hogere inkomensgrens energietoeslag2023-03-31T08:17:08+00:00

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden

2022-04-01T12:16:12+00:00

Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 30 maart in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Namens BBB-NDB: ➡️Hub Schoenmakers ➡️Thijs van Es ➡️Marcel Meurkens ➡️Dennis van Es ☝️De zittende wethouders Hub Schoenmakers en Thijs van Es zijn benoemd tot raadslid en hebben tot de vorming van een nieuwe coalitie en de daaropvolgende [...]

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden2022-04-01T12:16:12+00:00

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg

2021-08-18T13:06:52+00:00

Partij Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is toegetreden tot Lokaal-Limburg, het provinciale platform van onafhankelijke politiek in Limburg. Met de toetreding neemt het belang van het provinciale platform verder toe. Momenteel is Lokaal-Limburg in 12 van de 31 gemeenten in Limburg vertegenwoordigd, vaak met meer dan een partij. Lijsttrekker voor de komende [...]

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg2021-08-18T13:06:52+00:00
Ga naar de bovenkant