Bericht voor eenieder in de gemeente Beek en omstreken én stankoverlast of vliegenoverlast van Cedo recycling ervaart,

2022-09-23T07:34:47+00:00

Bericht voor eenieder in de gemeente Beek en omstreken én stankoverlast of vliegenoverlast van Cedo recycling ervaart, het volgende: In de commissie Grondgebied Zaken (19 september 2022) van de gemeente Beek is deze casus uitgebreid behandeld. U kunt deze vergadering bekijken via deze link: Agenda Beek - Commissie Grondgebiedzaken maandag 19 september 2022 [...]

Bericht voor eenieder in de gemeente Beek en omstreken én stankoverlast of vliegenoverlast van Cedo recycling ervaart,2022-09-23T07:34:47+00:00

Benoeming 2022

2022-06-01T15:13:21+00:00

De gemeenteraad heeft op 19 mei ingestemd met de benoeming van driewethouders en drie nieuwe raadsleden. Thijs van Es is wederom benoemd als wethouder voor BBB-NDB. Sandy Muijlkens is benoemd tot gemeenteraadslid.De benoeming van drie wethouders in het nieuwe college betekende tevens het afscheid van oud-wethouder Hub Schoenmakers. Hij gaat de komende vier jaar als [...]

Benoeming 20222022-06-01T15:13:21+00:00

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden

2022-04-01T12:16:12+00:00

Burgemeester Christine van Basten-Boddin heeft op 30 maart in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Namens BBB-NDB: ➡️Hub Schoenmakers ➡️Thijs van Es ➡️Marcel Meurkens ➡️Dennis van Es ☝️De zittende wethouders Hub Schoenmakers en Thijs van Es zijn benoemd tot raadslid en hebben tot de vorming van een nieuwe coalitie en de daaropvolgende [...]

Even voorstellen: uw nieuwe gemeenteraadsleden2022-04-01T12:16:12+00:00

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg

2021-08-18T13:06:52+00:00

Partij Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is toegetreden tot Lokaal-Limburg, het provinciale platform van onafhankelijke politiek in Limburg. Met de toetreding neemt het belang van het provinciale platform verder toe. Momenteel is Lokaal-Limburg in 12 van de 31 gemeenten in Limburg vertegenwoordigd, vaak met meer dan een partij. Lijsttrekker voor de komende [...]

Provinciaal platform lokale politiek verder versterkt Beekse partij BBB-NDB sluit aan bij Lokaal-Limburg2021-08-18T13:06:52+00:00

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie

2021-07-27T07:29:54+00:00

"Verkenning unilocatie basisonderwijs (IKC) / BMV Beek i.c.m. woningbouwlocaties veur Baek" overgenomen. Het college is opgeroepen om de haalbaarheid in financiën en locatie van een nieuwe unilocatie voor een Integraal Kindcentrum Beek op korte termijn te onderzoeken en dit te betrekken bij de lopende verkenning BMV Beek. Daarbij de potentie van eventuele vrijkomende maatschappelijke locaties [...]

Tijdens de behandeling van de Kaderbief heeft de raad de door BBB-NDB en CDA voorbereide motie2021-07-27T07:29:54+00:00

Herijking strategische Toekomstvisie Beek

2021-06-11T07:46:33+00:00

Herijking strategische toekomstvisie Beek 2030. BBB-NDB dankt allereerst iedereen die hieraan heeft meegewerkt, waaronder vele inwoners van de gemeente Beek!! Heel mooi is dat dit herijkingstraject door de noodzaak van digitalisering ook nog nieuwe inzichten heeft opgeleverd over de samenwerking met onze inwoners. Het zogenaamde Baek-Board lijkt in ieder geval heel toekomstbestendig en BBB-NDB [...]

Herijking strategische Toekomstvisie Beek2021-06-11T07:46:33+00:00

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB

2021-04-28T12:27:41+00:00

Tijdens de raadsvergadering van 25 maart j.l. zijn de heer Chris Gijzen (24 jaar) en mevrouw Monika Blanek (30 jaar) benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. De heer Hielke Hoogland (37 jaar) is tijdens de raadsvergadering van 22 april j.l. benoemd tot commissielid voor BBB-NDB. Chris is geboren en getogen in Beek en volgt momenteel een studie journalistiek [...]

Nieuwe commissieleden voor BBB-NDB2021-04-28T12:27:41+00:00

Unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek

2021-03-01T13:00:18+00:00

25 feb 2021 isde gemeenteraad van Beek unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek. Een amendement (toevoeging aan het raadsbesluit) van BBB-NDB en het CDA, VVD en ook gesteund door SBB gaf richting aan om eerst de bebouwde gebieden, locaties langs de A2 en A76, gebieden van en rondom de [...]

Unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek2021-03-01T13:00:18+00:00
Ga naar de bovenkant