De Kaderbrief: Een belangrijk document voor onze gemeente

2024-07-05T11:09:38+00:00

De kaderbrief is  van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. "Dit document helpt ons de juiste richting te bepalen en zorgt ervoor dat we de belangen van onze inwoners goed kunnen behartigen," aldus Dennis van Es. De kaderbrief geeft waardevolle informatie en nodigt de fractie BBB-NDB uit om hun ideeën en prioriteiten [...]

De Kaderbrief: Een belangrijk document voor onze gemeente2024-07-05T11:09:38+00:00

Terugblik op Jaarstukken 2023 en Afwijkingsrapportage 2024

2024-07-05T11:09:49+00:00

Jaarstukken 2023: Chris Gijzen, namens BBB-NDB, sprak zijn tevredenheid uit over de financiële positie zoals gepresenteerd in de jaarstukken van 2023. Hij prees met name de keuze om het overschot niet in een bestemmingsreserve te plaatsen, maar toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast benadrukte hij het belang van uitgebreide voorzieningen voor de [...]

Terugblik op Jaarstukken 2023 en Afwijkingsrapportage 20242024-07-05T11:09:49+00:00

Maurice Wierikx: Van Wethouder tot Erelid van BBB-NDB

2024-05-17T10:44:12+00:00

Vroege Jaren en Politieke Loopbaan Maurice Wierikx begon zijn politieke carrière bij Nieuwe Democraten Beek (NDB). In 2002 werd hij voor het eerst wethouder voor NDB, waar hij zich inzette voor diverse gemeentelijke projecten en beleidsmaatregelen gericht op het verbeteren van de leefomgeving en de diensten voor de inwoners van Beek. Fusie en Groei [...]

Maurice Wierikx: Van Wethouder tot Erelid van BBB-NDB2024-05-17T10:44:12+00:00

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Markt (Centrum) Beek

2024-04-25T20:50:53+00:00

In de raadsvergadering van 25 april 2024 stond het voorstel tot het voteren van een voorbereidingskrediet van € 550.000 voor de gebiedsontwikkeling van het centrum centraal. Dit krediet is bedoeld om een gedegen voorbereiding te garanderen voor dit belangrijke Majeure project. Proces en Transparantie De fractie BBB-NDB heeft tijdens de raadsvergadering haar steun voor het [...]

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling Markt (Centrum) Beek2024-04-25T20:50:53+00:00

Luchtalarm moet blijven!

2024-03-25T10:41:44+00:00

Op 1 maart 2024 kondigde minister Yesilgöz in een brief aan de Tweede Kamer aan dat het luchtalarmeringssysteem zal worden stopgezet. Tegen het einde van 2025 zal het worden vervangen door NL-Alert. Dit betekent dat mensen in geval van nood een bericht op hun telefoon zullen ontvangen, zoals gemeld door NOS.nl. Tijdens de vergadering van [...]

Luchtalarm moet blijven!2024-03-25T10:41:44+00:00

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen

2023-12-19T10:51:44+00:00

Actieve betrokkenheid in de realisatie van betaalbare koop- en huurwoningen. Volgens de fractie BBB-NDB moet de gemeente een leidende rol nemen in betaalbare woningen, moet de toegankelijkheid van woningbezit vergroot worden en moeten initiatieven als Tiny houses meer ruimte krijgen. Het college van B&W deelde deze uitgangspunten. Gezien de positieve blik op de Nota Grondbeleid, [...]

Sturen op betaalbare koop- en huurwoningen2023-12-19T10:51:44+00:00

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB

2023-12-19T10:50:43+00:00

Beek, 12 december 2023 - Afgelopen zondag is oud-raadslid Ben Derks onverwacht overleden op 74-jarige leeftijd. Derks heeft gedurende twee raadsperiodes de belangen van de inwoners van de gemeente Beek behartigd als gemeenteraadslid namens BBB-NDB. Ben Derks, een markant figuur in de Beekse politiek, heeft zich vooral onderscheiden op het gebied van jongerenwerk. Zijn [...]

In Memoriam: Oud-raadslid Ben Derks, een gewaardeerd lid van BBB-NDB2023-12-19T10:50:43+00:00

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!

2023-11-10T12:20:27+00:00

Vanavond is tijdens de begrotingsvergadering besloten om de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2024 niet te verhogen. BBB-NDB had daarbij de wens om de geplande bezuiniging op Burgerkracht en de bezuiniging op subsidies voor verenigingen ook niet door te laten gaan. Dit is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. “Verenigingen en burgerinitiatieven vormen immers het hart en [...]

Geen bezuiniging op subsidies verenigingen & Burgerkracht!2023-11-10T12:20:27+00:00

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.

2023-10-24T10:38:57+00:00

Tijdens de commissievergadering GGZ van 23 oktober, heeft onze fractie BBB-NDB heeft ingestemd met een gemeentelijke bijdrage van maximaal 180.000 euro voor het behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek. De Sint Martinuskerk, een rijksmonument, heeft de afgelopen tijd te kampen gehad met scheurvorming, schade aan schilderingen en, bovenal, de verzakking en kanteling van [...]

Behoud van onze prachtige Sint Martinuskerk in Beek.2023-10-24T10:38:57+00:00

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB

2023-10-24T10:37:15+00:00

Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek (BBB-NDB) is verheugd de benoeming van Dennis van Es als de nieuwe fractievoorzitter sinds 2 oktober 2023 aan te kondigen. BBB-NDB heeft zich in de loop der jaren gevestigd als een betrouwbare en stabiele lokale partij, die onvermoeibaar werkt aan het welzijn van de gehele Beekse bevolking. [...]

Dennis van Es aangesteld tot nieuwe fractievoorzitter van BBB-NDB2023-10-24T10:37:15+00:00
Ga naar de bovenkant