25 feb 2021 isde gemeenteraad van Beek unaniem akkoord gegaan met het beleidsplan zonneparken in de gemeente Beek. Een amendement (toevoeging aan het raadsbesluit) van BBB-NDB en het CDA, VVD en ook gesteund door SBB gaf richting aan om eerst de bebouwde gebieden, locaties langs de A2 en A76, gebieden van en rondom de luchthaven MAA en Rijkswaterstaat, zoveel mogelijk te benutten en pas in 2025 een nieuwe overweging te maken of de buitengebieden rondom Kelmond, Geverik en Genhout nodig zijn om straks als gemeente electriciteitsneutraal te worden. Progressief Beek ondersteunde dit besluit niet.


De energietransitie zal de komende jaren ons allen raken op onderwerpen als mobiliteit (meer electrische vervoer), het verwarmen van onze huizen (van het aardgas af) en van afval naar grondstof.
Bij al deze onderwerpen zullen voorstanders en tegenstanders hun stemmen laten horen.  Zo ook bij dit onderwerp.
Onlangs mocht ik van de heer Theo Bastiaens uit Genhout een handtekeningenactie ontvangen en ook vanuit naburig Catsop werd een petitie aangeboden.