Een erbij, Geen eraf.
In 2016 is door de ZL-gemeenten de SVWZL vastgesteld met stevige kwantitatieve woningbouwkaders, waaronder het alom bekende 1 erbij 1 eraf, oftewel wil je een woning bouwen, dan moet je er eerst eentje slopen. Medio 2020 heeft een evaluatie van de bewuste Structuurvisie geleerd dat de kwantitatieve kaders ten dele kunnen worden versoepeld, namelijk voor goede kwalitatieve woningbouwplannen. De nu voorliggende beleidsregel is daar een uitwerking van. Goede (ver)bouwplannen, waar écht maatschappelijke behoefte aan bestaat, zoals bijv. seniorenwoningen of starterswoningen, hoeven hierdoor niet meer te worden gecompenseerd. En zo gaan we van een woningbouwplanning die enkel ziet op omvang naar een planning die meer oog heeft voor wat onze woningmarkt echt nodig heeft, en dat kan onze partij BBB-NDB natuurlijk helemaal ondersteunen. We hebben dan ook geen verdere vragen hierbij dan degene die we vorige week al in de raadscommissie hebben gesteld, en zijn heel benieuwd wat deze beleidsregel voor onze mooie gemeente Beek gaat betekenen en hoe ons woonlandschap er over de nodige jaren zal gaan uitzien.