In een raadszaal gevuld met betrokken burgers en politici, heeft de raad vanavond een unaniem besluit genomen door Marcel Meurkens te benoemen tot de nieuwe wethouder. Het is met groot genoegen dat we Wethouder Marcel Meurkens van harte feliciteren met zijn benoeming en hem veel succes toewensen in zijn nieuwe rol.

Deze belangrijke stap in de politieke arena markeert het vertrek van voormalig wethouder Thijs van Es, die na een indrukwekkende politieke loopbaan van 25 jaar op donderdag 28 september afscheid heeft genomen. Tijdens de aankomende raadsvergadering op donderdag 5 oktober zal Chris Gijzen be√ędigd als raadslid worden. Hij gaat de uitdaging aan om de belangen van de gemeenschap te behartigen.

Marcel Meurkens heeft niet alleen als raadslid gediend, maar tevens als fractieleider van zijn partij. Deze verantwoordelijke rol zal nu worden overgenomen door raadslid Dennis Van Es. De veranderingen in de politieke structuur weerspiegelen een nieuwe fase van Burger Belangen Beek – Nieuwe Democraten Beek

Foto: gemeente Beek