Seniorenbijeenkomsten BBB-NDB

We hebben wijkcontactpersonen in alle kernen van de gemeente Beek bij wie u terecht kunt met vragen.
Vanzelfsprekend kunt u ook terecht bij onze raadsleden en de commissieleden.

De commissievergaderingen, raadsvergaderingen en ledenvergaderingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

BBB-NDB roept de senioren op om te delen wat goed gaat en wat beter kan. Dat kan tijdens de seniorenbijeenkomst of via de seniorengroep.Een denktank waarin een aantal deelnemers per dorpskern zijn vertegenwoordigd. Er is geen lidmaatschap voor nodig of financiële bijdrage. Enkel de vrijwillige opkomst of suggesties om Beek een aangename gemeente voor ouderen te houden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de seniorenbijeenkomst of seniorengroep contact op met : Paul Montulet tel. 06-18451426 of
via mail  paul.montulet@bbb-ndb.nl