Inloopuur BBB-NDB

BBB-NDB uit Beek is gestart met het houden van een inloopuur voorafgaande aan hun maandelijks vergadercyclus.
Leden van BBB-NDB worden regelmatig aangesproken door inwoners, leden en bestuurders van verenigingen, ondernemers en actiegroepen met onder andere vragen en opmerkingen over de leefbaar- en veiligheid in de gemeente Beek. Ook subsidies, groenvoorzieningen, sport, minima- ,ouderen- en jongerenbeleid zijn vaak onderwerp van gesprek.


BBB-NDB is daarom gestart met een inloopuur. Hierin kunnen insprekers onderwerpen nader toelichten die in de komende commissie en raadsvergaderingen aanbod komen of onderwerpen onder de aandacht brengen die hun dagelijks bezig houden. Tijdens het inloopuur zijn raadsleden en commissieleden van BBB-NDB aanwezig.

Aanmelden inloopuur

Telefoon: 06-21844851 | E-mail: mail BBB-NDB je aanmelding voor het inloopuur

Postadres: Eisenhowerlaan 129 6191 V W  BEEK.