#18 Hub Beckers

Het verenigingsleven is belangrijk voor een gemeenschap. Met een goed verenigingsleven kunnen we meerdere vliegen in een klap slaan: sociaal isolement wordt kleiner, het is gezond en het is belangrijk voor de ontwikkeling van de Beekenaar en de gemeente. Een verenigingsleven zonder vrijwilligers bestaan niet. Daarom is ook een goed vrijwilligersbeleid van belang. Alleen zo kunnen we Samen Vooruit! Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Sommige Beekenaren hebben hierbij een steuntje in de rug nodig. Het is belangrijk om deze groep mensen te herkennen zodat wij hen kunnen ondersteunen. Ook hen hebben we nodig om Samen vooruit! te komen. De gemiddelde leeftijd van de Beekenaar zal de komende jaren hoger worden. Daarom is het belangrijk om knelpunten voor de oudere Beekenaar weg te halen zodat we ook met hen Samen vooruit! kunnen blijven gaan en van Beek een levensloopbestendige gemeente maken.