#18 Hub Beckers

Het verenigingsleven is belangrijk voor een gemeenschap. Met een goed verenigingsleven kunnen we meerdere vliegen in een klap slaan: sociaal isolement wordt kleiner, het is gezond en het is belangrijk voor de ontwikkeling van de Beekenaar en de gemeente. Een verenigingsleven zonder vrijwilligers bestaan niet. Daarom is ook een goed vrijwilligersbeleid van belang. Alleen zo kunnen we Samen