Fractie BBB-NDB stemt in met het bestemmingsplan en financiering Keutelbeek tracé 1B. Vanaf kruising Achter de Beek – Luciastraat door de Luciastraat – Stegen, kruispunt Hoolstraat – Stegen vervolgt de Keutelbeek haar weg via de Burgemeester Lemmensstraat richting de Kapelaan Wijnensingel daarna langs de Broekhoevenlaan en de Oude Pastorie.
Draagvlak, veiligheid en financiën zijn en blijven de drie belangrijkste pijlers. Op naar tracé 2, waar de Keutelbeek haar weg vervolgt door Neerbeek.

Foto bron: Getty Images