#4 Dennis van Es

Dennis van Es (41), woonachtig in de kern Beek. Getrouwd met Gerda, vader van Dylan en Daphne. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het primair onderwijs in Maastricht. Sportief betrokken als voorzitter bij Judo en Nunchaku Club Spaubeek. Sinds 2010 ben ik lid van BBB-NDB. Ik heb meerdere jaren in de Commissie Inwonerszaken en Bestuurszaken als burgercommissielid gezeten om in februari 2020 de overstap te maken naar de gemeenteraad. In deze periode heb ik mij vooral ingezet voor de verbetering van de verkeersveiligheid van onze schoolgaande jeugd. Daarnaast heb ik mede een motie ingediend voor het versnellen van het proces voor de totstandkoming van een nieuw schoolgebouw voor de fusie-basisschool het Baeks Kompas. Dit nieuwe gebouw kan naast de functie van een kindcentrum mogelijk uitgroeien naar een Brede Maatschappelijke Voorziening in de kern Beek. Met uw stem kan ik me daarvoor blijven inzetten. Belangrijk vind ik ook dat de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde Global Goals of SDG’s (Sustainable Development Goals) een voornamere rol als duurzaam raamwerk op de politieke agenda in Beek gaan spelen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen zowel verduurzaming van energie, het duurzaam bouwen van nieuwe woningen als armoedebestrijding en bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs of werk. Dit lijken grote doelen, maar hebben op lokaal niveau ook een groot belang, die ten goede komen van onze Beekse samenleving.