ANBI Gegevens

      ANBI: BBB-NDB volgt de richtlijnen van de Belastingdienst, moet iedere organisatie met een Anbi de volgende gegevens publiceren. Hier volgen de diverse gegevens:

Naam
De gehele naam is: BBB-NDB

RSIN  = 816464388  RSIN  = 803148756
KvK:   = 40189229    KvK   = 40189208

Contactgegevens :

Rob Wolfs
Eisenhowerlaan 129 6191 V W  Beek
Tel. 06-21844851

Email: info@bbb-ndb.nl
IBAN NL73 RABO 0114 1059 52 EUR

Bestuurssamenstelling :
M.Wierikx ( voorzitter.)  R. Wolfs ( secretaris ) O. van. den. Heuvel ( penningsmeester )

Beleidsplan ( Lees het verkiezingsprogramma op deze wijze )

Beloningsbeleid

Bestuursleden werken prodeo en op vrijwillige basis.
Raadsleden en commissieleden krijgen een vergoeding volgens de gemeentelijke bepalingen

Doelstelling

De vereniging heeft ten doelen het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Beek in de ruimste zin van het woord.
Zij tracht haar doel te bereiken door: Deelname aan de verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Beek.
het samenstellen van een politiek programma waarin het doel nader omschreven wordt ( Lees verkiezingsprogramma)

  1. Verslag uitgeoefende activiteiten (Zie hier)
  2. Financiële verantwoording